Entrega dels Premis Les Gavarres 2013 al Museu del Suro de Palafrugell