Assemblea ordinària de socis

DIA: Divendres 27 de gener
HORA : 20:00h
LLOC : Local de la Colla

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  • Exercici econòmic 2016
  • Renovació de la junta directiva
  • Relació de les activitats més rellevants realitzades el 2016 Precs i preguntes

Tarja Federativa 2023